• Erik Holsvik

Minoriteter skal forover i jobbkøene