- Vi får en fin start til høsten

Direktør Kjetil Førsvoll i Connex Norge er glad for at verneombudene uttrykker støtte til og glede over selskapet og ledelsen.