- Oppgang først om et år

De 7500 arbeidsledige i Rogaland får selskap av 1000 til før året er omme. Verst er det i oljå og industrien.