Valgerd risikerer å bli saksøkt

Medhaugs advokat, Bjørn O. Vikse, hevder at KrF-toppene SvarstadHaugland og Austerheim Silde krenker Medhaugs ære når de ikke kanakseptere at saken mot ham er henlagt. Nå kan det gå mot søksmål.