Psykiatri slås sammen med somatiske sykehus

Vedtaket om å opprette fem helseforetak på Vestlandet innebærer at psykiatrien blir slått sammen med somatiske sykehus.