Motvind for Jær-møller

Å plassere vindmøller på Høg-Jæren er en usedvanlig dårlig idé, hevder Naturvernforbundet i Rogaland og mener parken vil komme i strid med betydelig verneverdier knyttet til natur— og kulturlandskap, naturforekomster og enkeltarter av fugl.