Fleirtal for avrusingsavtale

Med knappast mogleg fleirtal har helse— og sosialutvalet i Rogaland fylkeskommune vedteke å kjøpa rehabiliteringsplassar for ungdom ved Karmsund ABR-senter.