- Oksene blir bare kitlet

Rodeo-oksene skal utsettes for verken stress eller smerte, hevder Nærbø bygdeungdomslag og grunneier Arvid Mæland.