Reklame-klager

Så langt har det kommet tre klager på reklameplakatene som skal finansiere bysykkelordningen. Det skal foreløpig utplasseres én 4,5 meter høy reklamesøyle, samt 15 frittstående plakater som måler 1,35 ganger 2,7 meter og er tosidig belyst. Søylen skal stå utenfor Kulturhuset.