Pessimistisk bygningsantikvar

Ut fra antikvariske hensyn burde Strandgata vært stengt, iallfall burde den være enveiskjørt, mener Knut Jan Kluge.