Skal spa sakene unna

Onsdag etter påske skal politikerne i utvalg for byutvikling vurdere tiltak for å få ned tiden det tar å behandle byggesaker i kommunen. En prosjektgruppe har de siste månedene sett på hvordan behandlingstiden kan reduseres fra dagens på seks til ni måneder.