Vil ha flerbrukshall ved nye Ganddal skole

Bydelene Ganddal og Hana bør behandles likt. Begge bør få store flerbrukshaller i tilknytning til de nye skolene.