Sterk bonus hos Aarbakke

På bare åtte måneders drift har hver av de ansatte i Aarbakke As på Bryne opparbeidet seg en bonus på 33.600 kroner.