- Nestbest for Ryfylke

Fleirtalet i fylkestinget gjekk onsdag inn for tunnel mellom Solbakk i Strand og motorvegen i Stavanger, med stopp på Hundvåg.