- Losregler ødelegger for sjøtransport

— Strenge losregler og firkantet håndheving av regelverket ødelegger for sjøtransporten. Havnedirektøren i Karmsund, Odd Einar Mæland, er ikke nådig med losvesenet og Kystverket.