Mye umerket spesialavfall

Henriksen Oljetransport i Stavanger er godkjent innsamler og mottak for spesialavfall i Stavanger kommune. Men mye av avfallet som kommer hit er ikke merket.