Flest skoleforsøk i Rogaland

Ingen andre fylker har flere forsøksprosjekt enn Rogaland. Enoversikt fra Kirke-, undervisnings— og forskningsdepartementethøsten 2000, viser at over halvparten av søknadene om forsøk varfra Rogaland.