Barna måutfordres

— Barna må få prøve det farlige for å lære og passe seg. De må lære å være aktive uten å skade seg, og asfalt innbyr ikke så mye til aktivitet, sier Marit Boyesen som er 1. amanuensis ved Høgskolen i Stavanger (HiS). Doktorgraden sin har hun tatt på barneulykker.