Kraftutbygging ved Nilsebu

Lyse bygger ut fallet som selskapet eier mellom Nilsebuvatnet og Breiavad i Årdalsvassdraget.