Størst risiko for parkeringsgebyr i Stavanger

Hver av de kommunale parkeringsvaktene i Stavanger krever årlig inn210 kroner i tilleggsavgift per parkeringsplass. Det er mest ilandet.