- Reme for tett på Sevland

Forholdet mellom Reme og Sevland kan oppfattes som vel tett, nårReme er den som personlig foreslår gjenvalg av Leif Johan Sevlandsom ordfører, mener Ap-veteranen Willy Falch.