- Bygg tett, ikke høyt

I framtidens Stavanger må vi bo mye tettere enn i dag, tettere enni Bergen og Trondheim. Men vi trenger ikke bygge høyt, mener PerGrimnes.