Ja til Gloppedalstunnel

Eit samrøystes fylkesutval gjekk i går inn for å forskottera 31 av dei 61 millionane tunnel i Gloppedalen skal kosta.