Lange køer - folk går hjem

Folk ringer redaksjonen i Aftenbladet og forteller om så lange køerved stemmelokalene at flere går hjem. Men alle som står i køklokken åtte, skal få stemme, sier valgstyret.