Nybygg på kaien

Stavanger Interkommunale Havn IKS vil utvide Haalandsbygget på Ryfylkepiren. Bakgrunnen er at Bugser og Bjerging vil gi plass til Ugland Construction.