Glomsaker vant første runde

Det er uvanlig at avskjedigede får lov til å bli i stillingeninntil arbeidsrettssaken er avgjort. Men det får klinikkdirektørTom Glomsaker.