Skjerpet straff for overgrep

En 51 år gammel mann fra Stavanger er i Gulating lagmannsrett idømt en ubetinget fengselsstraff på tre år og tre måneder for seksuelle overgrep mot sin egen datter.