Sønderland får 3 millioner ekstra i år

Politidirektoratet har lyttet til politimester Olav Sønderland oggir 3 millioner kroner i tilleggsbevilning for 2003.