Stabil ledighet lokalt

I august var 7061 personer registrert som helt ledige i Rogaland. Dette tilsvarer 3,5 prosent av arbeidsstyrken, og er samme prosenttall som landsgjennomsnittet.