- Matservering er en pleieoppgave

Færre renholdere skal spare sykehuset for lønnsutgifter. Når renholdet skal være det samme som før, må oppgaver renholderne har gjort i tillegg, gjøres av andre.