Rusmisbrukere fra hospits til egen bolig

Ta penger fra hospitskontoen og bruk dem til å ansette flere miljøarbeidere. På denne måten vil kommunen nå sørge for at minst 20 bostedsløse får egen bolig.