Tyder slekters gang

Slektsgranskere gjør ikke forskjell på folk: «Ægte» så vel som«uægte» barn blir klargjort for en ny tilværelse på internett. Dethandler om gamle kirkebøker.