Fyrer opp nytt ungdomstilbud

Ungdommane sin politiske taktikk førte fram: 1. juni startar eit nytt lørdagstilbod for ungdom i Klepp.