Ulv sett i Gjesdal på 1980-tallet

Flere Aftenbladet har snakket med, så både ulv og spor etter den påNevlandsheia for cirka 20 år siden og flere steder i området rundt,blant annet i Brekko.