TV Vest-sender falt ut

En tredel av TV Norge sine seere i sørfylket må belage seg på ensøndagskveld uten Big Brother-premiere. Årsaken er at hovedsenderentil TV Vest datt ut søndag.