Føler seg fortrengt

Dei hadde visjonar om ei alternativ gardsdrift på Byre. Etter ti års drift avviklar dei likevel dyrehald, urtehage og mjølkeproduksjon fordi dei føler seg overkøyrde av kommunen.