Ungdom bygger sosial bro

Å bo i Stavanger uten å ha kontakt med nordmenn, er kjedelig, sier Sarah Arr fra Somalia.