Flytter på minst fem millioner

Etter behandlingen i de ulike politiske utvalgene, er det gjort flertallsvedtak som innebærer totalt 5,5 millioner kroner i økte driftsutgifter i 2002 i forhold til rådmannens budsjettforslag.