De små må raskere over til de store

Barnehagebarn som fyller tre år i januar og utover, risikerer i private barnehager å bli skjøvet ut av småbarnsavdelingen og over til «de store».