Slipper trolig å betale for dumpet vann

Under den store avfallsbrannen i utelageret til RSG Miljø på Stokka i Lura bydel i midten av august måtte det ulmende papp— og plastbosset spyles med store mengder vann og kjøres til søppelplassen på Sele.