Fylkesmannen kritisk til «Arkjå»

Fylkesmannen i Rogaland frarår at Hognestad-bonden Jon Laland får dispensasjon til å skille ut og omdisponere en tomt på gården — slik at Moskva-ambassadør Øyvind Nordsletten får realisert pensjonist-drømmen sin.