- Kollektiv-trafikken i fare

— Passasjernedgangen er den største utfordringen for kollektivtrafikken på Nord-Jæren. Dersom vi ikke hever ambisjonsnivået og gjør noe aktivt for å bedre tilbudet, vil kollektivtrafikken visne hen i påvente av de store løsningene, dobbeltspor på Jærbanen og bybane.