Full pott med flaskepost

Da Nora Molund Lexow kom hjem fra skolen, sto mamma Laila i oppkjørselen og vinket med en konvolutt. Kunne det være? Ja, jo, akkurat!