Økte tilskudd til barnehager gir litt priskutt

Regjeringens oppfordring til kommunene om å senkeforeldrebetalingen i barnehagene får ingen innvirkning forkommunene på Nord-Jæren.