Bom på Tasta gir mynt

Turist-trafikken glir greit gjennom bomstasjonene, takket væresommervikarene.