Ikke spor av asbest i nabohuset til Sjøbua

Prøvene som er tatt i Pia Stenes hus på Brusand, viste ikke spor av asbestfibre.