Siste avhør av føringsoffiser

Vitnet som ble avhørt i Viksveen-saken i Amtsgericht Tiergarten tirsdag, kastet lite nytt lys over saken — iallfall så langt det ble kjent for pressen.