Røyneberg-barn dro på nissejakt

Nissen dro ikke tilbake til Nordpolen da julestria var over. Han gjemte seg i skogen på Røyneberg. Der fant barna ham i går.