20 millioner for hver ny sykehjemsplass

Tjørsvågheimen bygges ut for 80 millioner kroner. Men sengetallet øker bare fra 89 til 93 i 2003.