Mistanken er styrket

— Vitneavhørene i Tyskland har styrket mistanken mot Stein Viksveen, mener Lasse Qvigstad.